KLEJE- Rakoll HB Fuller

RAKOLL EXPRESS 15 Klej w klasie D2 o twardej spoinie. Przeznaczony do klejenia miękkich gatunków drewna oraz płyt z materiałów drewnopochodnych pdfICONTDS
RAKOLL EXPRESS 25 D Znakomity klej w klasie D2. Zalecany do krzeseł, ławek i schodów ze względu na bardzo wysoką odporność mechaniczną spoiny. Zalecany do klejenia dębu, ponieważ nie powoduje jego przebarwień. pdfICONTDS
RAKOLL GXL 3 Wysokiej jakości klej w klasie D3, o wszechstronnym zastosowaniu. Klejenie montażowe, blokowe, okleinowanie fornirami oraz laminatami. W połączeniu z utwardzaczem spełnia normę D4 pdfICONTDS
RAKOLL CRINAN D3WT91 Klej w klasie D3 o podwyższonej suchej pozostałości. Zalecany do klejenia gdzie potrzebna jest wyjątkowo wytrzymała spoina np.: warstwowa deska podłogowa pdfICONTDS
RAKOLL ECO 3 Klej w klasie D3 do klejenia miękkich gatunków drewna oraz płyt z materiałów drewnopochodnych. Doskonale sprawdza się do fornirowania, gdyż powoduje mniejsze przebicia klejowe pdfICONTDS
RAKOLL EWB 0301 Wysokiej jakości klej w klasie D3, o wszechstronnym zastosowaniu. Klejenie montażowe, blokowe, okleinowanie fornirami oraz laminatami. W połączeniu z utwardzaczem spełnia normę D4 pdfICONTDS
RAKOLL ECO 4 Jednoskładnikowy klej w klasie D4 spełniający normę WATT91. Zalecany do klejenia kantówki, okien oraz drzwi zewnętrznych. pdfICONTDS
RAKOLL GXL 4 Jednoskładnikowy klej w klasie D4 spełniający normę WATT91. Zalecany do klejenia kantówki, okien oraz drzwi zewnętrznych. pdfICONTDS
RAKOLL DUPLIT AL NEU Dwuskładnikowy klej w klasie D4, spełniający normę WATT91. Zalecany do klejenia kantówki, okien oraz drzwi zewnętrznych. pdfICONTDS
RAKOLL FURNIERLEIM 3 Klej w klasie D3 przeznaczony do fornirowania. Zawiera w sobie bloker organiczny, który przy zalecanym naniesieniu redukuje problem przebić klejowych pdfICONTDS
RAKOLL FOLIENKLEBER Klej przeznaczony do okleinowania folią PCV pdfICONTDS
RAKOLL EXPRESS DKN Klej o niskiej lepkości przeznaczony do kołczarek automatycznych pdfICONTDS
RAKOLL TRENNMITTEL 1000 Pasta antyadhezyjna do smarowania półek pras. pdfICONTDS
RAKOLL K4/581 LV Wysoko napełniony klej topliwy, na bazie EVA, do maszyn o posuwie powyżej 6m/min (obrzeża PCV,ABS,PP) naturalny czarny pdfICONTDS
RAKOLL K4/570 Średnio napełniony klej topliwy, na bazie EVA, do maszyn o posuwie powyżej 10m/min (obrzeża PCV,ABS,PP) naturalny biały brązowy pdfICONTDS
RAKOLL TE 5707 Średnio napełniony klej topliwy, na bazie EVA, do maszyn o posuwie ręcznym oraz poniżej 10m/ min (obrzeża PCV,ABS,PP) naturalny pdfICONTDS
RAKOLL SUPERMELT PROFESSIONAL Nisko napełniony klej topliwy, na bazie EVA, do maszyn o posuwie powyżej 10m/min (obrzeża PCV,ABS,PP, forniry, lite drewno) naturalny pdfICONTDS
RAKOLL SUPERMELT PLUS Nienapełniony klej topliwy, na bazie EVA, do maszyn o posuwie powyżej 10m/min (obrzeża PCV,ABS,PP, forniry, lite drewno, aluminium), ma przeźroczystą spoinę naturalny pdfICONTDS
RAKOLL PATRONE P2/650 Klej topliwy w postaci kartuszy do maszyn typu Holz- Her naturalny biały brązowy czarny pdfICONTDS
RAKOLL TE 5728 Nisko napełniony klej topliwy, na bazie poliolifiny (PO), do maszyn o posuwie powyżej 10m/min (obrzeża PCV,ABS,PP, forniry, lite drewno) naturalny pdfICONTDS
RAKOLL PUS 505T Klej topliwy na bazie poliuretanu (PUR) do wszystkiego rodzaju obrzeży naturalny pdfICONTDS
RAKOLL U290 Średnio napełniony klej topliwy  na bazie EVA do okleinowania płaszczyzn i profili foliami finish i papierowymi. Metoda aplikacji wałek naturalny pdfICONTDS
RAKOLL U320 Niewypełniony klej topliwy, na bazie EVA, do okleinowania płaszczyzn i profili foliami finish, papierowymi oraz PP, fornirami naturalnymi i modyfikowanymi. Metoda aplikacji: wałek oraz dysza szczelinowa naturalny pdfICONTDS
ICEMA R 145/12 Bezrozpuszczalnikowy, jednoskładnikowy klej poliuretanowy w postaci ciekłej, utwardzany wilgocią z powietrza.  Charakteryzuje się dużą zawartością ciał stałych, krótkim czasem otwartym oraz szybkim wiązaniem. pdfICONTDS
ICEMA R 145/31 Bezrozpuszczalnikowy, jednoskładnikowy klej poliuretanowy w postaci ciekłej, utwardzany wilgocią z powietrza. Charakteryzuje się wysoką zawartością ciał stałych, długim czasem otwartym oraz wolnym wiązaniem. pdfICONTDS
CHEMOLAN B 40 Bezrozpuszczalnikowy, jednoskładnikowy klej poliuretanowy w postaci ciekłej, utwardzany wilgocią z powietrza. Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem otwartym oraz szybkim wiązaniem. pdfICONTDS
CHEMOLAN B 45 Bezrozpuszczalnikowy, jednoskładnikowy klej poliuretanowy w postaci ciekłej, utwardzany wilgocią z powietrza. Charakteryzuje się krótkim czasem otwartym oraz szybkim wiązaniem. pdfICONTDS
CHEMOLAN B 45SP+ Bezrozpuszczalnikowy, jednoskładnikowy klej poliuretanowy w postaci ciekłej, utwardzany wilgocią z powietrza. Charakteryzuje się długim czasem otwartym oraz wolnym wiązaniem. pdfICONTDS
ICEMA R 145/44 Jednoskładnikowy klej poliuretanowy w formie pasty. Bardzo szybko wiążący. Krótki czas otwarty pdfICONTDS
ICEMA R 145/88 Jednoskładnikowy klej poliuretanowy w formie pasty. Umiarkowany czas otwarty oraz wiązanie pdfICONTDS
RAKOLL 4338 Klej do laminacji folią termoplastyczną na prasach membranowych. Może być używany jako produkt jednoskładnikowy. W celu uzyskania wyższej odporności termicznej spoiny należy dodać utwardzacz pdfICONTDS
RAKOLL 4335 Klej do laminacji folią termoplastyczną na prasie membranowej. Może być używany jako produkt jednoskładnikowy. W celu uzyskania wyższej odporności termicznej spoiny należy dodać utwardzacz. Charakteryzuje się niską temperaturą aktywacji, więc nadaje się do folii o wysokim połysku. pdfICONTDS